20/02/2017

Razvoj aplikacije za obradu kreditnih zahtjeva

Koios je razvio i implementirao dio aplikativnog rješenja za obradu i odobravanje kreditnih zahtjeva u jednoj od najvećih domaćih banaka. Projekt je uključivao izradu aplikacije sukladno zahtjevima klijenta, podršku kod instalacije i konfiguracije baze podataka te funkcionalnog testiranja, kao i migraciju podataka iz postojećeg sustava u novu aplikaciju.

Korištene tehnologije: Microsoft .NET 4.5, ASP.NET WebForms, MS SQL Server, WPF