03/10/2023

CESOP: Nova regulativna obveza iz EU

Europska unija predstavila je najnoviju regulativnu obvezu pod nazivom CESOP (Centralni Elektronički Sustav Informacija o Plaćanjima), koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. Ova inicijativa osmišljena je kako bi se borila protiv prevare u domeni PDV-a, posebno u sektoru e-trgovine, nametanjem novih izvještajnih obveza Pružateljima Usluga Plaćanja (PSP).

CESOP: Pregled

CESOP zahtijeva od PSP-ova unutar EU da održavaju elektroničke zapise podataka o plaćanju za prekogranična plaćanja te razmjenjuju te zapise s novouspostavljenom središnjom bazom podataka EU. Ova obveza dio je šireg okvira usmjerenog na praćenje obveza PDV-a i osiguravanje točne identifikacije ekonomske aktivnosti među državama članicama.

Na koga se regulativa odnosi?

Djelokrug CESOP-a je opsežan, obuhvaća razne subjekte kao što su kreditne institucije, institucije za elektronički novac, institucije plaćanja i poštanske štedionice koje posluju unutar EU, što je definirano u Direktivi o uslugama plaćanja (Direktiva (EU) 2015/2366, “PSD2”).

Obveze izvješćivanja i usklađenosti PSP-ovi moraju izvještavati kvartalno, uključujući informacije o platiocu i primatelju, detalje transakcije i informacije o povratima. Očekuje se da će proces izvještavanja biti automatiziran, s podnescima u standardiziranom XML formatu. Neusklađenost ili prekršaji mogu izazvati kazne do 5.000 eura.

Razdoblja izvješćivanja:

  1. kvartal (siječanj – ožujak): 30. travnja
  2. kvartal (travanj – lipanj): 31. srpnja
  3. kvartal (srpanj – rujan): 31. listopada
  4. kvartal (listopad – prosinac): 31. siječnja

Podaci moraju biti dostavljeni CESOP-u do 10. dana drugog mjeseca nakon završetka izvještajnog razdoblja.

Koios Consulting: Vaš vodič kroz CESOP

Kao jedan od regionalnih lidera u regulativnom izvještavanju, Koios Consulting nudi usluge izvještavanja prema CESOP regulativi. Posvećeni smo tome da naši klijenti lako prolaze kroz složeni proces usklađenosti s CESOP-om, minimizirajući rizike i održavajući konkurentsku prednost u europskom okruženju e-trgovine.

U našoj težnji za postizanjem izvrsnosti koristimo mogućnosti SIBS-a kako bismo pažljivo organizirali i uskladili podatke. Središnji izvještajni bankarski sustav (SIBS) omogućuje nam optimizaciju točnosti i usklađenosti izvješća, osiguravajući da udovoljavaju strogim standardima postavljenim CESOP regulativom.

Nakon obrade kroz SIBS, šaljemo uređena i optimizirana izvješća natrag našim klijentima, omogućujući im pristup točnim i usklađenim podacima.

Usklađenost s PDV-om u e-trgovini

Uvođenje CESOP-a označava značajan korak u borbi protiv PDV prevare u sektoru e-trgovine. Promovira pravednije tržište e-trgovine praćenjem i provjerom registracije PDV-a prodavatelja i osiguravanjem odgovarajuće porezne prijave u odgovarajućim državama članicama.

Koios Consulting posvećen je vođenju naših klijenata kroz složenu mrežu CESOP regulativa, osiguravajući transparentnost, usklađenost i učinkovitost u regulativnom izvještavanju. Uz naše obilato iskustvo i stručnost u polju regulatornog izvještavanja, tvrtke se mogu prilagoditi novim regulativama i nastaviti uspješno poslovati u europskom okruženju e-trgovine.