22/05/2020

Istraživanje: Utjecaj kretanja stanovništva na COVID-19 reprodukcijsku stopu

Glavna tema istraživanja koje su proveli Koiosovi Data Scientisti je utjecaj smanjenja kretanja stanovništva na reprodukcijsku stopu koronavirusa (svima poznata kao R).

Kretanje stanovništva mjereno je putem Google mobility podataka. Google na dnevnoj bazi objavljuje smanjenje kretanja stanovništva po šest kategorija, u odnosu na prosječno kretanje za određeni dan u tjednu prije početka epidemije.

Reprodukcijska stopa izračunata je iz službenih podataka, ali zbog njihove nepouzdanosti te manjka dodatnih informacija, korišteni su izračuni reprodukcijskih stopa od strane Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu (LSHTM). Kako bi se mogla napraviti adekvatna linearna regresiju između spomenute dvije varijable, logaritmirane su vremenske serije reprodukcijskih stopa. Više detalja o metodologiji i rezultatima ovog istraživanja koje su proveli Lucija Mihalj, Mislav Kerner i Luka Jakopović možete pronaći u članku: COVID-19 R-num and Mobility Data