18/11/2018

Koios na konferenciji Future of Fintech

U utorak smo sudjelovali na Future of Fintech konferenciji i u vrlo “boutique” okruženju Centra Kaptol imali prilike vidjeti i čuti kakve izazove i prilike donose nove tehnologije u financijski sektor. Niz odličnih predavača predstavio je razne teme – od svijeta kriptovaluta i blockchaina, preko cyberkriminala do pogleda na budućnost tradiocionalnog bankarstva u ovom dinamičnom okruženju. Jedan od njih bio je i naš Stjepan koji predstavio jedan zanimljiv pristup credit scoringu i najavio što Koios priprema na tom području.