01/06/2021

Koios postao Atlassian Gold Solution Partner

1. lipnja 2021. Koios je preuzeo Atlassianov ugovor o partnerstvu od Beta Tau Bete i sada je u mogućnosti pružati usluge prodaje licenci, uz implementaciju i podršku kao i do sada.
Koios je zadržao status Gold Solution partnera koji je Beta Tau Beta prethodno stekao i nastavlja podržavati sve svoje klijente savjetovanjem o licencama, proširenjima i generalno Jira alatima. Atlassian fokus se usmjerava prema cloud rješenjima koja se savršeno poklapaju s Koiosovom strategijom.
Dakle, da zaključimo: Ukoliko trebate podršku s Atlassian rješenjima, slobodno nas kontaktirajte na jira@koios.hr.